Referencer

NADA OG RECOVERY

Behandling hjemme hos dig - når du har tid!

Enkelt og effektiv

www.krogsaa.com - sms: 53 56 99 50Se nye tilbud i webshoppen.

F.eks visir mod dråbeinfektion kun kr. 58.-

Behandling hjemme hos dig,

på studiet eller din arbejdsplads.

Jeg er aldrig længere væk en nærmeste e-mail, og svarer som hovedregel inden for 24 timer. Kontakt mig her på hjemmesiden, eller på mail: Jan Krogså.


Foreløbige referencer:

Plejecenteret Akaciegården Frederiksberg. Høreforeningen hele landet. Plejecenter Østervang Frederiksberg. Høreforeningen Frederiksberg lokalafdeling. Plejecenter Lotte Frederiksberg. Høreforeningen Lyngby-Taarbæk lokalafdeling. Frederiksberg Ældreråd. Gartnernes seniorklub 3F/Valby. Grøndalskirkens sociale klub. Frederiksberg kommunes omsorgsteam. Høreforeningen Tårnby lokalafdeling. Halsnæs kommune. Seniorrådet Brønshøj. Frederiksberg Handicapråd. Botilbudet Bøgelunden, Rudersdal. Seniorerhverv Hovedstaden. Profesionshøjskolen. Hovedstadens Serviceakademi. Helges ost - Virum Ostebod. Dansk Røde Kors Hovedstaden. TM-service, taxivognmand KBH. Valby. Dansk Røde Kors Lyngby-Taarbæk. Autismecenter Vestsjælland. Lindevang, Helsingør. Plejecenter Solgården, Lyngby-Taarbæk. §85 støtte, Hillerød. Bruger- og hjælperformidlingen. Psykiatri Plus, Sjælland. DUOS.  Røde Kors Søllerød. Juvelhuset, Herlev. Autismecenter Sjælland. Privatbehandlinger med NADA akupunktur. Underviser på rygestopkurser, dansk og engelsk. Psykiatriens Vikarcenter. Region hovedstaden retspsykiatriske afdelinger.

Min baggrund dækker bla:

25 års undervisningserfaring, Socialpædagog, handelsuddannet, diplommoduler i ledelse. Arbejdsskadesagsbehandling, arbejdsmiljøleder, konsulent, offentlig ledelse og arbejdsmiljøuddannelse. Førstehjælpsinstruktør hos Dansk Røde Kors. Socialpædagogisk støtte. NADA akupunktør i NADA-Danmark. Rygestopvejleder Kræftens Bekæmpelse.


Diplom moduler i ledelse:

Arbejdsmiljøledelse - Organisation og Processer - Organisation, styring og strategi - Ledelse og dynamiske relationer - Lærings og kompetencerelationer. Kommunal økonomi og Økonomisk ledelse.


Censor ved pædagoguddannelsen

Beskikket i specialisering - social- og specialpædagogik:

Område 1: Mennesker i udsatte positioner

Område 2: Identitet og fællesskab

Praktik - samarbejde og udvikling.


Øvrige:

NLP Strategi, forandring og målsætning - NLP Kommunikation på arbejdspladsen 

FLUK fagbevægelsens lederuddannelse for kvinder og mænd - Ledelse i praksis - Arbejdsmarkedsjura for ikke jurister - Praktisk konflikthåndtering - Arbejdsskadekurser og temadage - Ansættelsesret og afskedigelsessager - Den kreative platform© og Salix-metoden©

Undervisning i: arbejdstidsregler - arbejdsmiljø - overenskomstforståelse - TR, AM og MED-udvalg. Mødeledelse - personaleledelse - offentlig ledelse - mere 15 års erfaring med høreapparater, hjælpemidler, vejledning af brugen af disse. Skrædersyede førstehjælpskurser. Selvbehandling med akupressur.

Ansættelse:

Jeg accepterer ansættelse som projektansat, fastlønnet eller på timeløn. Jeg forventer under alle omstændigheder ordnede forhold under ansættelsen. Dvs. ansættelse på overenskomst eller samme vilkår hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst.


Kontakt mig for et uforpligtende møde.  Send mail til Jan Krogså.

Find mig på LinkedIn / Jan Krogså – og lad os Linke op sammen! Så har du mig i dit netværk, når du får brug for det. 

close up of face cream powder heart shape on white background

 

Kontakt på: mail * sms * messenger

E-mail: info@krogsaa.com SMS: 53 56 99 50 - Facebook:NADA og Recovery

Jan Krogså - Kaplevej 17 2830 Virum - CVR: 36353058 

 

 Copyright © all rights reserved. Gengivelse af indhold kun efter skriftlig aftale. Det er tilladt at linke til denne side.